SIVIBI

Mẫu đăng ký lưu học sinh tại Bỉ

Bạn cần khai báo tại Sứ quán Việt nam tại Bỉ sau khi chuyển đến sống tại đây, có thể hiểu như việc đăng ký tạm trú tại một nơi mới đến. Bạn nên đăng ký để tránh những rắc rối về giấy tờ sau này, tuy nhiên có thể làm sau khi đã ổn định cuộc sống.
Bạn tải mẫu, điền thông tin và nộp tại Sứ quán. Bạn cũng có thể liên lạc với người phụ trách sinh viên (Đồng chí Tham tán Trần Kim Thâu) để gửi thư lên.
Địa chỉ: Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Boulevard General Jacques 1, 1010 Brussels. Giờ làm việc: 14-17h các ngày Thứ Hai, Tư, Sáu.

Tải về: Mẫu đăng ký lưu học sinh tại Bỉ