SIVIBI

Mẫu chứng nhận kết quả học tập/nghiên cứu tại Đại sứ quán Việt Nam

Sau khi kết thúc khoá học tập nghiên cứu tại Bỉ, trước khi về Việt Nam, các bạn điền thông tin vào Mẫu chứng nhận kết quả học tập/nghiên cứu rồi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ để làm xác nhận. Việc này sẽ tạo thuận lợi cho bạn khi làm hợp pháp hoá văn bằng ở Việt Nam hoặc báo cáo với cơ quan cử đi học tập/nghiên cứu.
Địa chỉ: Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Boulevard General Jacques 1, 1010 Brussels. Giờ làm việc: 14-17h các ngày Thứ Hai, Tư, Sáu.

Tải về: Mẫu chứng nhận kết quả học tập/nghiên cứu tại Bỉ

Leave a Reply

*